WebTick

Internetförsäljning som ytterligare en försäljningskanal

WebTick-Logo

Internetförsäljningen har redan blivit en viktig och växande försäljningskanal för moderna trafikföretag. Att bekvämt och säkert köpa biljetter online ger inte bara en hög kundnöjdhet utan sänker även kostnaderna betydligt. Webbutiken måste dock vara enkel och därmed kunna integreras effektivt till trafikföretagets redan befintliga infrastruktur. Alla dessa krav uppfyller internetförsäljningssystemet WebTick från ATRON.

Fördelar för passagerarna
Passagerare kan bekvämt köpa biljetter hemifrån via ett lättanvänt webbgränssnitt. Dessutom möjliggör systemet användningen av en elektronisk börs. Betalning sker via alla vanliga online-betalningsfunktioner.

Med WebTick sparar passagerna tid och slipper krånglet med letandet av småpengar när de ska köpa biljetter och med WebTick kan passageraren själv hantera sina personliga uppgifter.

Fördelar för trafikföretag

files/bilder/Allgemein/Screen_WebTick_Ticket.pngSom integrerad modul i ATRONs systemlösning har WebTick en direkt anslutning till bakgrundssystemet ATRIES. Relevanta data lagras endast på ett ställe och byts ut via endast ett gränssnitt. Via externa gränssnitt har man även åtkomst till data i andra system och man här även möjligheten till anslutning till externa betalningstjänster. Tack vare en full klientfunktion kan olika trafikföretags försäljningar avräknas separat.

Med WebTick minskar trafikföretagen den administrativa hanteringen. På lång sikt kan antalet stationär försäljningsutrustning minskas genom inrättandet av online-försäljning. Detta leder till en avsevärd minskning av investerings- och driftskostnader.


För passagerare så väl som för kollektivtrafik erbjuder WebTick ett fullständigt utbud av möjligheter. Inom internetförsäljningen står ATRON för genomtänkta, flexibla och säkra lösningar.

Kontakt

ATRON Systems Sweden AB

Teknikringen 4C
583 30 Linköping

Tel.: +46 (0)13 3900 400

e-mail: info@atron-systems.se