Allt från en källa

Som en av få leverantörer kan ATRON erbjuda trafikföretagen ett komplett sortiment av produkter och systemlösningar från en källa. Med ATRONs backend-system ATRIES fogas alla komponenter samman till en integrerad systemlösning. Tack vare ett modulär uppbyggnad skräddarsys kundernas lösningar på ett flexibelt sätt– så att det passar alla typer av företag oavsett storlek.

Vårt stora utbud av produkter sträcker sig från kundanpassade biljettmaskiner och moderna biljettautomater till system för passagerarinformation, appar för försäljning, inspektion samt webbutik för biljettköp för konsument. ATRON erbjuder även sina kunder molnlösningar och administration av hela system för kunder med begränsade IT-resurser, allt för att ge maximal nytta och frihet för kunden.

ATRON ser även till driftskostnaderna, då alla enheter är enkla att underhålla och byta ut enskilda komponenter. Skalbarhet i systemen för framtida krav ger nödvändig investeringssäkerhet och möjlighet att hålla ett modernt och effektivt system i produktion i många år.

ATRONs produkter är uppdelat i 4 affärsområden:

Betalsystem

ATRON står för en okomplicerad biljettförsäljning på alla sätt: vid hållplatsen, i fordonet, via CiCo-system och med online-lösningen WebTick.

Läs mer...

Elektronisk biljetthantering

För att letandet efter småpengar ska få sitt slut: ATRONs ekonomiskt effektiva elektroniska biljetthantering med internettplattformen WebTick.

Läs mer...

Driftledningssystem

ATRONs ITCS/AVL-system utför ett perfekt arbete - både tekniskt sett och även vad det gäller ekonomisk effektivitet och kvalitetssäkrande aspekter.

Läs mer...

Passagerarinformation

ATRON ger tillförlitlig och omfattande information om driftsverksamheten i realtid. Det kommer dina passagerare uppskatta.

Läs mer...

Kontakt

ATRON Systems Sweden AB

Teknikringen 4C
583 30 Linköping

Tel.: +46 (0)13 3900 400

e-mail: info@atron-systems.se