Östgötatrafiken testar ID-baserad biljettering

ÖT, Östgötatrafiken testar i samarbete med LIU, Linköpings Universitet en lösning för studenter att använda universitetes ID-kort som färdbevis för resor mellan de olika campusområdena. Systemet är ett så kallat ID-baserat system med databas där giltiga biljetter läggs i molnet. Systemet använder befintliga biljettmaskiner och fungerar parallellt med vanliga reskort och annan betalning.

ATT, Atron Token Ticketing är vårt sätt att kombinera ID-baserad biljettering med tradtionell e-biljettering i samma system. Förenklad interoperabilitet med kontroll mellan två bakssytem, säkrare hantering med 2D koder som id-baserad biljettbärare mm.  ATT speglar ID-databasen för att även kunna fungera vid förlust av uppkoppling (offline).    

Tillbaka

Kontakt

ATRON Systems Sweden AB

Teknikringen 4C
583 30 Linköping

Tel.: +46 (0)13 3900 400

e-mail: info@atron-systems.se