ATRONs värld

ATRONs värld kretsar kring kollektivtrafiken. Denna passion har gjort ATRON till ett av de ledande leverantörerna av nyckelfärdiga lösningar för kollektivtrafiken under de senaste 30 åren. Vårt fokus är att göra kollektivtrafiken mer kostnadseffektiv och passagerarvänlig och på så vis attraktivare.

Som komplett serviceleverantör erbjuder ATRON allt från enskilda komponenter till integrerade systemlösningar allt från en källa. För att kunna säkerställa bästa möjliga funktionalitet och kvalitet är många produkter och alla programvaror egenutvecklade.

För det perfekta samspelet mellan maskin- och programvarukomponenter står ATRON-DEBAS-systemet med tillhörande bakgrundssystem ATRIES. Även de mest komplexa krav från moderna trafikföretag kan enligt byggsatsprincipen sättas samman på ett översiktligt och modulärt sätt till en övergripande helhetslösning.

Allt efter att systemen växer över tid kan man utvidga och skala upp alla system för framtida uppgifter. På detta sätt erbjuder ATRON en skräddarsydd, flexibel och investeringssäker lösning för alla storlekar av företag. Med ATRON är du alltid på rätt spår!

Historia

Sedan mer än 30 tillbaka står ATRON för kundnära och innovativa systemlösningar.

Läs mer...

Filialer

Här hittar du en översikt över de europeiska länder där ATRON group finns etablerat.

Läs mer...

Kontakt

ATRON Systems Sweden AB

Teknikringen 4C
583 30 Linköping

Tel.: +46 (0)13 3900 400

e-mail: info@atron-systems.se